Anthony Gottlieb’in Modern Tarihin Yükselişi kitabı ilk kez Türkçede

Zaman Makinası|

VakıfBank Kültür Yayınları Aydınlanma Rüyası: Modern Felsefenin Yükselişi isimli eseri Türkçede ilk kez yayımlıyor. Düşünce tarihçisi Anthony Gottlieb kitapta, filozofların tartışmalarıyla gelişen zihin devrimini incelerken, ahlak felsefesi, toplumsal düzen ve dinsel yaşam düşüncesinin dönüşümünü değerlendiriyor.

Türkçe çevirisini Cansen Mavituna’nın yaptığı kitapta Gottlieb, Batı felsefesi külliyatının, her birinin 150 yıl süren kısa ve keskin iki patlamayla ortaya çıktığını belirtiyor. Gottlieb, “Bunlardan ilki Sokrates, Platon ve Aristoteles’in yaşadığı Atina’da, Milattan Önce beşinci yüzyılın ortasından dördüncü yüzyılın sonlarına dek sürdü. Din savaşlarının ardından Galileo biliminin yükselişe geçtiği sıralarda Kuzey Avrupa’da yaşanan ikinci dönemse 1630’lardan on sekizinci yüzyılın sonlarındaki Fransız Devrimi’nin arifesine kadar devam etti. Bu nispeten kısa süren döneme, Descartes, Hobbes, Spinoza, Locke, Leibniz, Hume, Rousseau ve Voltaire damgasını vurdu” sözlerini kaydediyor.

Anthony Gottlieb kitabında, iki bin beş yüz yıllık bir geçmişe sahip Batı düşüncesinin Rönesans’tan sonraki ikinci büyük entelektüel süreci olan Aydınlanma Çağı’nı değerlendiriyor. Gottlieb, filozofların tartışmalarıyla Avrupa’nın kültürel ikliminde nasıl büyük bir zihin devriminin başlayıp geliştiğini anlatırken, Descartes, Hobbes, Leibniz ve Voltaire gibi düşünürleri yaşamlarından fikirlerine kadar inceliyor. 

Comments are closed.