Burası kaykay parkı değil

Zaman Makinası|

Macar Kültür Merkezi, günümüzde tüm dünyada bir alt-kültüre dönüşmüş kaykay sporunun Budapeşte’deki tarihini anlatan Burası Kaykay Parkı Değil isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

Budapeşte’deki Deák 17 Gallery’nin hazırladığı sergi, galerinin müdür yardımcısı Gréta Garami ve küratör Zsolt Petrányi’nin katılımıyla 18 Kasım’da açıldı. 29 Ocak 2022’ye kadar açık kalacak sergi ayrıca Türkiye Kaykay Federasyonu ile işbirliği yaparak kaykayın Türkiye’deki serüvenine de yer veriyor.

Söz konusu bu sergi kaykayın gelişimini, tasarımının tarihini ve kendine özgü hareketlerinin ortaya çıkışını objeler, arşiv fotoğrafları, eğilimleri belgeleyen görseller ve bu etkinliğe özel hazırlanan kısa röportajlar vasıtasıyla ziyaretçiyle buluşturuyor.

Sergi, 1970’lerin sonunda Budapeşte’de büyüyen bir genç neslin ve “Batılı” gençlerin benimsediği bir yaşam tarzının yerel yorumunun tarihsel izlerini sürüyor. Burası kaykay parkı değil tabiri, sokak kaykayının başka yerler gibi Macaristan’da da ortaya çıktığı ve geliştiği, moda olan bir hobinin zamanla risk, cesaret ve düşüşleri içerecek şekilde kolektif bir kendini ifade aracına dönüştüğü ’80’li yıllar boyunca sıklıkla duyulan bir tabirdi. 1990’lı yıllar ise Macaristan’da kaykaycılığın altın çağı olarak yaşanıyor. Kaykay toplulukları bu dönemde en geniş ve aktif haline ulaşarak, uluslararası ölçütlerde ustalaşacak yeni bir kuşağa imkanlar yarattı. İnternet çağından önceki yıllarda dergi, video ve yerel markalar kaykaycıların bir dayanışma içinde tutuyordu.

2000’li yıllardan itibaren ise yerel yönetimler kaykay parkları inşa etmeye başladı, hareketler internetten günü gününe takip edilebilir oldu ve 2020 itibariyle kaykay Olimpik bir spor dalı sayıldı. Günümüzde Budapeşte, kendine has imkanları, farklılaşan topografyası ve kamusal alanlarıyla kaykaycılara, tıpkı kırk yıl önce olduğu gibi cezbedici imkanlar sunuyor. Kırk yılın üzerinde bir zaman dilimine yayılan bu serüveni takip etmek sadece kaykayda ve hareketlerdeki değişiklikleri değil, medyanın kaykaycılara dair algısındaki değişimi de gözler önüne seriyor.  

Sergi ayrıca Türkiye Kaykay Federasyonu ile işbirliği içinde, takım müdürü Cenk Kulioğlu’nun danışmanlığında kaykayın Türkiye’deki benzer serüvenini de paylaşıyor. Neredeyse Macaristan’daki tarihiyle paralel ilerleyen kaykayın tarihi Türkiye’de, kimi zaman imkan yokluğundan kimi zamansa malzeme eksikliğinden kaynaklı bir resim çiziyor. Günümüzde ise Türkiye’de şehirlerde kurulan kaykay parklarından Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden federasyona kadar kaykay kendine has bir yol çiziyor. Serginin Türkiye ayağı, gazete kupürleri, fotoğraflar ve videolar üzerinden tarif ediliyor.

Comments are closed.