İngiliz Bireyselciliğinin Kökenleri Türkçe’de ilk kez yayımlanıyor

Zaman Makinası|

VakıfBank Kültür Yayınları’nın yayımladığı İngiliz Bireyselciliğinin Kökenleri, İngiltere’nin toplumsal dönüşüm öyküsünü ve Avrupa ülkelerinden nasıl ayrıştığını anlatıyor.

Alan Macfarlane bu kitapta tarihi olayları aktarırken onlarca düşünüre de atıfta bulunarak yüzlerce yıllık süreci kapsamlı bir yöntemle analiz ediyor.

Macfarlane, çalışmasının Brexit olgusunun da anlaşılmasına yardımcı olacağını belirtiyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “İngiltere’nin sanayileşen ilk ülke olması sebebiyle, bu amacı taşıyan üçüncü dünya ülkeleri için iyi bir rehber olmasıdır. Burada ümit edilen şey, dünyanın üçte ikisinin içinde bulunduğu geniş çaplı yoksulluk ve yetersiz beslenmenin hafifletilebilmesidir. Bu sebep büyük ölçüde kabul görmüştür; eğer ‘Sanayi Devrimi’nin neden İngiltere’de ortaya çıktığını ve buna neyin sebep olduğunu anlayabilirsek, sürecin fazlasıyla kötü aşırılıklarından uzak durarak, dünyanın herhangi bir yerindeki ekonomik büyümeyi teşvik edebiliriz. İngiltere bir model, bir emsaldir; belki de bir tarım toplumunun kentsel ve sınai bir ulusa dönüşme yolunun belgelendiği elimizdeki en iyi vakadır.”

Antropolog ve tarihçi Alan Macfarlane, Cambridge’te King’s College’ta öğretim üyesi olarak ders veriyor. 20 Aralık ’41 tarihinde o yıllarda Britanya İmparatorluğu’nun parçası Hindistan’da dünyaya gelen Macfarlane, bugüne dek Nepal, Japonya, Çin ve İngiltere’ye dair yirmiden fazla kitap ve yüz elliye yakın akademik makale kaleme aldı.

Comments are closed.