İstanbul Sözleşmesi iptal edildi

Zaman Makinası|

Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldı.

Kararda şu ifadeler yer aldı: “Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Resmi ismi Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan sözleşme, 2011 yılında İstanbul’da imzalandığı için İstanbul Sözleşmesi ismini almıştı.

 

Comments are closed.