Modern Türkiye’nin oluşumunda Amerika’nın rolü

Zaman Makinası|

VakıfBank Kültür Yayınları, Doç. Dr. Ali Erken’in yazdığı Amerika ve Modern Türkiye’nin Oluşumu adlı kitabı yayımlıyor. Erken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Amerika ile yürütülen kültürel ve bilimsel faaliyetleri anlatırken İnalcık, Tanpınar ve Ecevit gibi ünlü isimlerin Amerikan vakıflarından burs alarak çalışmalar ortaya koyduğunu söylüyor.

Türkiye’deki zihniyet değişiminin izini süren Erken, Amerikan vakıflarının yardımıyla açılan okulları; yazarlar, akademisyenler, doktorlar ve sanatçılarla kurulan köprüleri değerlendiriyor. Kitabının, Rockefeller ile Robert Kolej arşivlerinin kapsamlı araştırılmasının ürünü olduğunu belirten Erken, halk sağlığı alanındaki faaliyetler, veriler burslar, hayata geçirilmeye çalışılan projeler, bilim ve Türkçe eğitimde ortaya konan çalışmalar gibi konuları detaylarıyla aktarıyor.

Erken, “Amerikalı kurumlar ideolojik ve kurumsal aygıtlarla Batı’ya yönelmiş bir Türkiye’nin yaratılmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu ilişki Soğuk Savaş dönemindeki ideolojik kutuplaşma sırasında, Türkiye’deki yönetici seçkinlerin demokratik özgürlük ve kalkınmaya ulaşma hevesi nedeniyle yoğunlaşmıştır” diyor.

Erken kitabında Modern Türkiye’nin oluşumunda Amerikan hayırseverlik faaliyetleri, iki ülke arasında bilgi ağları kurulmasında rol oynayan ortak söylemler ve Türkiye’nin kültürel ve teknolojik dönüşümüne yapılan bu hayırseverlik katkısının kilit aygıtları ve stratejileri gibi konu başlıklarını merkeze alıyor.

Kitabının, Rockefeller ile Robert Kolej arşivlerinin kapsamlı araştırılmasının ürünü olduğunu belirten Erken, halk sağlığı alanındaki faaliyetler, veriler burslar, hayata geçirilmeye çalışılan projeler, bilim ve Türkçe eğitimde ortaya konan çalışmalar gibi konuları detaylarıyla aktarıyor.

 

Comments are closed.