The Bad Plus – Never Stop II

Albüm Kritik|

Caz müzik köklerinden yükselmeye başladığından bu yana değişkenlikler göstererek dönüşüyor. Bu dönüşümlerin günümüzdeki mimarların biri The Bad Plus. (Yazı: Burak Sülünbaz)

Yirminci yüzyılın sonunda bir araya gelen topluluk rock temelli ve canlı performanslarda coşkuyu daha da perçinleyen bir müzik kurgusu yaratarak dünya çapında hayranlar toplamaya devam ediyor. En son yayınlanan ve on üçüncü uzunçalarları olan Never Stop II grubun çalışkanlığının ve her üyenin liderliği paylaştığı çalışma prensiplerinin devamı niteliğinde. Bu albümü önceki kayıtlardan ayıran önemli bir farklılık var. Bu kayıt gruba yeni katılan piyanist Orrin Evans’ın grupla birlikte ilk albüm kaydı olma özelliği taşıyor. Albüm müzik çalarınızda dönmeye başladığı ilk anda Orrin Evans’ın gruba uyum sorunu yaşayıp yaşamayacağı yönündeki soru işaretleri aklınızdan siliniveriyor. Oldukça cesur ve katılımcı bir piyano sounduyla başbaşayız. Evans, çağdaş caz sahnesinde hem lider hem eşlikçi olarak pek çok projede tuş eskitmiş bir müzisyen. Yaptığı açıklamalarda The Bad Plus’a katılımı görev aldığı diğer projelerin geleceğini olumsuz etkilemeyecek. Çalışkanlık ve çok yönlülük günümüz caz müzisyenin vazgeçilmez özelliği olmalı. Never Stop II’da Evans, besteci, solocu ve doğaçlamacı yönüyle vitrine çıkıyor ve grubun gelecek albümleri için ümit veren bir debut albümün oluşumunda yapı taşı elementi oluyor. Önceki Bad Plus albümleriyle birlikte değerlendirildiğinde eleştirmenlerin hem fikir olduğu konu Evans’ın dahil olmasıyla birlikte dinamik piyano sololarının arttığı ve postbop türünün mainstream diline en iyi ölçeklendiği havanın yaratılmış olmasıydı. Uzun süredir birlikte çalışan Reid Anderson ve Dave King’in performanslarıysa devingen bir yükseliş sergiliyor. Eserlerin çoğu basçı Reid Anderson’ın olmak üzere ikişer besteyle Evans ve King’in beste ve müziklerinden oluşuyor. Yani tamamı özgün besteler. Albüm hem Amerikan hem de Avrupa cazı meraklılarına güzel tınlayacak nitelikte ve güncel müzik türleriyle yakın frekanslarda. Caz müziğe ve caz müzisyenlerine yakıştırılan elitist söylemlerin dışında bir stile sahip oluşları belki de başarılarının geniş kitlerde karşılık bulmasının en büyük sebebi. Never Stop II geçtiğimiz yıl satın aldığım için kendimi her dinleyişte tebrik ettiğim uzunçalarlardan biri kategorisinde.

Comments are closed.